Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Toy Wars Armory szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás)  igénybe vevő személynek (a továbbiakban: Felhasználó), és az oldal mindenkori üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető), kötelességeit és felelősségeit tartalmazza.
Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Toy Wars Armory, a Felhasználó által a regisztrációnál megadott email címre küldött üzenettel tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a ÁFF módosításának elfogadását jelenti.
Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

 • Toy Wars Armory: az Üzemeltető által az toywarsarmory.com domain alatt üzemeltetett oldal; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is
 • Oldal: ld.: Toy Wars Armory
 • Termék: a Felhasználó által az oldalon meghirdetett áru

1. A Szolgáltatás

A Felhasználók apróhirdetéseket adhatnak fel, melyben az airsoft témakörhöz köthető, a tiltott termékek között nem szereplő termékeket árusíthatnak. A Felhasználónak lehetősége van ezen hirdetések módosítására és törlésére.

1.1 A Szolgáltatás díja, feltételei

Az oldalon történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele is díjtalan. A Szolgáltatás igénybevételéhez kötelező az oldalon történő regisztráció.A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles, a Felhasználó azonosítása miatt, hozzá köthető, valós adatokat (email cím, felhasználónév) megadni,. A Toy Wars Armory, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót kizárni.
A Felhasználónak kötelessége bármely illegális, szabálysértő hirdetés jelentése.

1.2 Tilos hirdetni

Az oldalon csak az airsoft témakörhöz kapcsolható termékek hirdetése engedélyezett. Fegyvereknél ez kizárólag 6mm illetve 8mm átmérőjű airsoft BB kilövésére alklamas légfegyert jelent.
A mindenkor aktuális magyar jogszabályok betartása mellett, az oldalon – többek között – tilos az alábbi tartalmú hirdetéseket feladni:

 • Éles lőfegyverek, lőszerek.
 • Hatástalanított lőfegyverek.
 • Gyógyszerek, drogok, kábítószerek, dohányárú, szeszes árú.
 • Gumilövedékes fegyverek

Továbbá tilos:

 • Hirdetés duplikálása

Azon hirdetések amelyeket az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető által megbízott személyek sértőnek, jelen szabályzattal ellentmondónak találnak, azonnali hatállyal törölnek.

1.3. A hirdetések időtartama

A hirdetéseket a rendszer 90 nappal a feladás után automatikusan kikapcsolja. Kikapcsolt hirdetéseket az oldal nem listáz, nem jelenít meg. Visszakapcsolni a Saját hirdetések menüpontban, az adott hirdetés szerkesztésénél lehet. A rendszer értesítést küld a lejárt előtt 3 nappal, és annak napján.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

Az oldal esetleges hibáiért, a hibákból származó esetleges károk miatt a Toy Wars Armory semmilyen felelősséget nem vállal.
A Toy Wars Armory jogosult a Felhasználó által közzétett hirdetések előzetes figyelmeztetés nélküli törlésére, módosítására, a Szolgáltatás, és az oldal működésének részleges, vagy teljes leállításra.
A Toy Wars Armory nem vesz részt a meghirdetett termék, termékek kiszállításában, kifizetésében, nem vállal felelősséget a hirdetéshez köthető bármilyen anyagi vagy egyéb károkért.
A Toy Wars Armory a Felhasználó által megadott email címre marketing célú leveleket küldhet.
Ha a Felhasználó valamely más Felhasználó sértő, vagy szabályellenes tevékenységéről értesíti a Szolgáltatót, a bejelentés hitelességéről a Toy Wars Armory saját belátása szerint dönt, és cselekedhet.

3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei:

Az oldalon közzétett hirdetésekért, azok tartalmáért, a hirdetést feladó, vagy azt később módosító Felhasználó felelős.
A Felhasználó szabadon módosíthatja, törölheti saját hirdetését, azokban saját döntése alapján személyes adatokat, elérhetőséget adhat meg. A Felhasználó által, erre a célra fenntartott mezőben megadott telefonszámot, más Felhasználók, csak bejelentkezés után láthatják teljes egészében. A hirdetés szövegezésében megadott elérhetőségre, ez a védelem nem vonatkozik.

4. Adatvédelem, adatkezelés:

4.1 Adatkezelés célja

Az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, analitika készítése, nyereményjáték, tájékoztatás, kapcsolattartás.

4.2 Adatkezelés jogalapja

Az Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

4.3 A kezelt adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • email cím,
 • jelszó

A Szolgáltatás használatához szükséges személyes adatok megadása mellett a Felhasználó egyéb adatokat is megadhat belépés után:

 • keresztnév,
 • családi név,
 • honlap,
 • AIM,
 • Yahoo IM,
 • Jabber / Google Talk,
 • Életrajzi információ,
 • telefonszám,
 • cím,
 • város

A Toy Wars Armory a Felhasználó által megadott email címre az oldallal, Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítéseket küldhet.

4.4 A hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás visszavonásához az Adatlapon található Felhasználói fiók törlése opciót kell választani.

4.5 Az oldalon tárolt adatok lekérése

Az oldalon tárolt adatok lekéréséhez belépés után az Adatlapon van lehetőség

5. Sütik kezelése

5.1 Adatkezelés célja

Az érintettek azonosítása, nyomon követése és egymástól való megkülönböztetése, felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, annak során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, webanalitikia elemzések.

5.2 Adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

6. Jogviták:

A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben az aktuális magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek vitás kérdéseket peren kívüli egyezség útján igyekeznek megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, kölcsönösen alávetik magukat a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.